Vi implementerer og leder dine prosjekter.

For svært mange selskaper har vi bidratt med verktøy for å forstå egen situasjon bedre, som en del av en analysefase. Videre jobber man så med å intitere (etablere) prosjekter, herunder utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for styringsgruppe/ linjen. I det senere har vi jobbet mer og mer med å bidra til konkret implementering, – som Prosjektleder. Vi følger en enkel metode:

Metoden
Bedrifter og organisasjoner er forskjellige, og har forskjellige ståsteder. I modellen ovenfor, – har vi definert fire trinn som vi følger. Dersom din organisasjon føler at man har behov for mer kunnskap om sine markeder, omgivelser og ikke minst skiftende forhold, – bistår vi en analysefase. I denne fasen kjører vi workshops med ledergruppen, produktutviklere osv, med utgangspunkt i metodikken som er etablert sammen med Professor Christensen og hans miljø i USA. Med vår bakgrunn som lærer med pedagogisk utdanning, har vi etablert noen konsepter som “alle” kan delta på – værmeldingen (hvordan ser egentlig utviklingen ut i vårt marked?), vårt selskaps Plan for vekst osv. Disse konseptene gjennomføres innefor en fastpris ramme, og har moduler som “Værmeldingen for vår bransje”, “Plan for vekst”, “Den vanskelige Ledersamtalen” osv.

Initiering – planlegging av et prosjekt 

Når et prosjekt er planlagt igangsatt, er det viktig å jobbe godt med forberedelsene, før man brenner av for mye ressurser. I initieringsfasen blir det blant annet laget et business case for prosjektet hvor man fokuserer på mer enn regneark. Tallene er viktige – men ofte er det ennå viktigere å fokusere på motivasjonen bak prosjektet. Vi har for eksempel prosjekter hvor et styre skal ta stilling til et prosjekt som fortsatt gjør det mulig å konkurrere i det markedet man er etablert. Med andre ord en svært strategisk problemstilling, men allikvel et business case styret bør kunne ta stilling til. Dersom man velger å ikke gå for prosjektet, – må man jo da gå for andre strategiske alternativer, – det ville vært veldig uheldig om man hadde igangsatt prosjektet før man hadde gjennomført en skikkelig initieringsfase.

Leveranser fra denne fasen vil gjerne være det som kalles PID, prosjektetets initieringsdokumentasjon. Dette inkluderer blant annet en beskrivelse av de produktene som prosjektet skal levere, business case med plan for gevinstrealisering.

Levering av prosjektet 

Når en styringsgruppe har fått på bordet det vi kaller Prosjekt Initierings Dokument (PID), kan man beslutte å kjøre prosjektet eller ikke. Lars Ole Mathisen kan være prosjektleder i prosjektet, og sikre at de produktene som skal leveres blir levert innenfor de rammene som er satt opp. Hvis det er avvik får styringsgruppen disse til behandling, – og kan foreta vedtak på hva som skal skje med prosjektet videre. Mathisen har også vært rådgiver for interne prosjektledere, – og bidratt med råd og oversikt over totalprosjektet.

Etter prosjektets avslutning, vil det være organisasjonen (alternativ programmet) som har ansvar for å ta ut effektene av de leveransene som prosjektet har foretatt.