Ledere lever i en boble viser undersøkelse

Det amerikanske konsulentselskapet Innosight gjennomførte i mai 2017 en undersøkelse blant S&P 500 selskaper. De konkluderer med at disruptive endringer akselerer drevet av ny teknologi og ikke minst økende konkurranse fra både nye og gamle konkurrenter. Innosight mener at halvparten av S&P 500 selskapene vil bli erstattet i det kommende tiåret pga manglende markedsverdi, eller mangel på nye selskaper de kan kjøpe..

Videre viser undersøkelsen at ledere nok kan være litt for vel komfortable i forhold til deres evne til å responderere på disruptive endringer. 80% sier de erkjenner behovet for å respondere, mens 82% uttrykker en god følelse for hvordan de skal respondere på dette. Innosight konkluderer med at disse lederne kan befinne seg i en boble – og være vel komfortable når man ser på underlaget i dataene.

  • Videre erkjenner lederne i S&P selskapene at for å møte disruptive endringer er man nødt til å jobbe langs to akser, det må skje en endring i corebusiness, – i tillegg til at man må investere i nye vekst initiativer.
  • Man trekker frem behovet for de gode talentene som ennå viktigere enn noen gang og at mangel på talenter (eller ennå viktigere – evnen til å ta ut potensialet som talentene besitter) er den største hindringen for å transformere sin virksomhet. Samtidig sies det at 81% ikke oppfattes som åpne for nye ideer.

Et forhold som vekker oppsikt er hvor lite man vurderer AI (Artificial Intelligence) og digitale løsninger som trussel. Til tross for at dette fører til radikale endringer i bransje etter bransje, undervurderer lederne disse kreftene vil ha på sin egen bransje . Hele 65% sier at de ikke oppfatter at disse kreftene vil ha noen innvirkning på sin bransje..31970399_s

Hvor kommer konkurransen fra? 67% svarer at konkurransen først og fremst vil komme fra eksisterende aktører, mens 23% sier at det vil komme fra helt nye aktører. Videre sier 55% at konkurransen vil komme innenfor eksisterende bransje, – mens bare 10% ser at det vil komme konkurranse fra helt nye bransjer….

En utfordring som det blir pekt på er at hele 81% oppfatter at nye produkter og ideer ikke får den oppmerksomhet de fortjener fra toppledelsen.

Lederne i S&P 500 føler at de klarer å holde følge med konkurrentene, mens 7% sier de beveger seg mye raskere enn sine konkurrenter og 24% sier at de til en viss grad beveger seg raskere.

Det som overrasker mest kanskje i undersøkelsen, er at til tross for at digitale modeller utfordrer bransje etter bransje, – sier 53% at de ikke planlegger noen økninger i sine investeringer i slike modeller. Bare 25% sier de planlegger en økning i slike investeringer.

Hvordan tror du ditt selskap forholder seg til disse endringene? I Plan for Vekst gjennomfører vi en enkel undersøkelse vi kaller Værmeldingen – som vil kunne gi deg en pekepinn på hvor ditt selskap står.

Leave a Reply