Hvilke smertepunkter har du? Hva ville det betydd å få løst det?

Analyse av smertepunkter og hvordan måler vi suksess i vår organisasjon?

I analysefasen vil vi gjennomgå de sentrale smertepunktene som organisasjonen har, – hvor føler vi at vi ligger bak konkurrentene eller ikke er der vi burde være? Gartner Group har satt opp fire hoveddomener for kundedrevne prosesser:

  • Hvilke kunder skal vi gå mot?
  • Hvordan skaffe kunder innenfor de segmentene vi har bestemt oss for å gå mot?
  • Når vi har skaffet kundene – hvordan sikre at de blir værende?
  • Og til slutt – hvordan sikre at vi får vekst fra den kundemassen vi har?

Videre har vi satt opp noen eksempler på nøkkeltall/ KPI`er innenfor hvert domene. Klarer du å svare på disse enkle måltallene i dag?

fokus områder crm

Det er viktig å starte der man føler at effekten vil være størst, og hvor effekten av å finne en løsning vil være høyest.

Leave a Reply