Hva er digitalisering?

Vi lever i usikre tider, og du har sikkert hørt dommedagsprofetiene om at digitaliseringen vil endre alt. Men er dette riktig?
For det første vil det kanskje være naturlig å spørre seg hva er “alt”? Og videre, – digitalisering dreier seg ikke om noen annet enn de aller fleste har jobbet systematisk med i alle år, – nemlig automatisering av forretningsprosesser.
Det som imidlertid er nytt, er tempoet og mulighetene dette kan skje i. Og ikke minst det at teknologi er rimeligere enn noen gang, – er tilgjengelig for flere osv.
Professor Rogers ved Columbia Business School har definert fem drivere for digitalisering som det kan være nyttig å legge seg på minnet.
  1. Kunder
  2. Konkurransen
  3. Innovasjon
  4. Data
  5. Verdi
Vi skal i noen senere blogginnlegg beskrive hvert av disse punktene, men ikke minst gi noen innspill på hvordan norske bedrifter kan gjøre digitalisering til en mulighet, og ta vekk de aktuelle truslene.

Leave a Reply