Sparebank1 på offensiven – TUT TUT – signering av kontrakter er en driver for digitalisering

Det er ingen hemmelighet at Sparebank1 sin satsning på bankapp ala Vipps gikk skikkelig på dunken, og at de nå har måttet gå til fienden å bli en del av DnBs Vipps prosjekt.

Men, Sparebank1 forstår at noen slike prosjekter må man tåle at feiler, og at omstillingen i dagens corebusiness må fortsette. Nå lanserer Sparebank1 en ny tjeneste som kalles TUT, – hvor privatpersoner gis en mulighet til å foreta en sikker transaksjon/ betaling av en bruktbil. Signeringen skjer ved hjelp av bankID, og gir en tryggere bruktbilhandel. Du kan lese mer om tjenesten her.

En annen aktør som har tatt tak i behovet for sikre transaksjoner mellom privatpersoner er det svenske selskapet Swiftcourt. De har tatt et skritt lenger ned i verdikjeden hvor man også (som navnet kanskje indikerer) tar en rolle i forhold til en eventuell konflikt som måtte oppstå. Mens Tut er gratis, koster Swiftcourt ca 200 kroner pr kontrakt, og det er laget kontrakter for en rekke områder (båt, bil osv).

swiftcourt

Dersom det skulle oppstå en konflikt i forbindelse med kjøpet, kan man altså ta tvisten inn for en form for privat domstol. Vi synes dette er interessant og ikke minst disruptivt, – rett og slett fordi det gir nye brukere inn i markedet. En dag i tingretten koster gjerne 70.000, og en dom kan ankes, – det er jo ikke mange som gidder det for en krangel om et bruktbilkjøp til kanskje 50.000?

Det å få signert kontrakter digitalt kan effektivisere en rekke arbeidsprosesser for mange bedrifter. I vårt eget datterselskap har bruker vi tjenesten Verisign for at kommunene signerer databehandleravtalene digitalt. Prosesspilotene har utviklet en integrasjon med den norske tjenesten Sigicat, integrert med CRM systemet.

Med denne typen digitalisering av kontrakter og avtaler, kan mange organisasjoner oppnå betydelige besparelser. Tenk for eksempel som en del av en prosjektorganisasjon, hvor bestillinger, endringsordres, akseptanse av milepæler osv skal godkjennes av flere parter. Med tjenesten som verified tilbyr, kan man laste opp et pdf dokument, opprette en signatur rekke, og motparten kan signere via epost eller bank ID.

Undertegnede har selv brukt denne tjenesten til å signere generalforsamlingsprotokoll, og det ble godtatt av Brønnøysund registrene.

verified

Styreprotokoller kan signeres (hvor mange slumser ikke med at protokollene kanskje blir skrevet, men aldri signert..) ?

Dessverre ligger noen områder etter, f.eks kan ikke Testament eller Fremtidsfullmakter i dag signeres elektronisk. Et testament som er signert elektronisk er ikke gyldig, det samme gjelder en Fremtidsfullmakt. Årsaken til dette er at man av en eller annen grunn mener at dersom en slik kontrakt (som det jo er) signeres med penn (og sort penn må vite) så er det et bevis på at de som bevitner signeringen har vært i samme rom som den som utarbeider testamentet eller fremtidsfullmakten. Vel, det vet man vel neppe, med en elektronisk signatur, ville man kunne se IP adresse for signeringen, men rent jurdisk holder ikke dette i dag.

Vi vil anbefale at man så raskt som mulig går gjennom sine arbeidsprosesser sett fra kundenes ståsted (kundereisene) og ser hva som kan digitaliseres ved hjelp av elektronisk signatur.

Mer om hvilke dokumenter som kan signeres elektronisk se forskriften i lovdata 

Leave a Reply