Du må dele opp elefanten..

Ordet digital transformasjon har festet seg i dagligspråket de siste årene, – man hører det i media, – det avholdes utallige seminarer om temaet. Hvor viktig det er, – det er den nye oljen osv. Nøkkelspørsmålet blir – whats in it for me?

Alle organisasjoner er unike i forhold til sin situasjon, sine mål og strategier. Konkret så må det jo gjennomføres endringer, – vi har i artikkelen parallell transformasjon beskrevet hvordan organisasjonen både må jobbe videre med den modellen man har i dag, – samtidig som man iverksetter nye modeller. Vi har der også poengtert teamet med hvordan man knytter A (den eksisterende) og B (den nye) til hverandre. Vi kalte denne linken “C”.

Program
Programmet har flere prosjekter under seg som støtter opp under den samme endringen

Endringer gjennomføres i form av prosjekter, – og det blir naturlig nok ekstra viktig å være god, og ikke minst bevisst, på det å kjøre prosjekter.

En måte å innføre endringer kan være å etablere programmer for f.eks digital transformasjon. En leder for et slik kontor (som skal håndtere et sett av prosjekter som hører sammen) bør man ikke “outsource”. Denne lederen bør være en del av organisasjonen på lik linje som andre ledere. Men under dette programmet, som representerer linjen, – gjennomføres det en rekke delprosjekter. Disse kan kjøres parallelt, men også til ulik tid. Poenget må være at de rapporterer til leder for programmet. Det vil nok være naturlig at denne programlederen går inn som leder for styringsgruppen i de forskjellige prosjektene, og at prosjektleder rapporterer til denne styringsgruppen.

Vi ser ofte at man undervurderer det fokus slike endringer bør ha i organisasjonen. Vi snakker nå om endringer som kanskje forandrer måten vi jobber på i fremtiden, – en bransje som endres, – en innovasjonskultur som skal bli helt ny osv.. Det kan ikke gjøres som en del av “operativ drift”, – Professor Clayton Christensens forskning ved Harvard Business School viser helt klart at i slike situasjoner vil den etablerte måten å arbeide på trumfe den nye, – gjennom såkalt “crumming”.

 

Leave a Reply