Hvilket forhold har du til leverandører?

Et forhold som slår en etter å ha jobbet nær 30 år i IT-bransjen, er den forvirring vi ofte opplever når leverandører snakker med kunder. Leverandører lever godt på at den teknologien de leverer utvikles over tid, og svarer “ja” på spørsmål hvor kunden ikke helt vet hva de hverken spurte om eller hva de fikk svar på.

  • Verdier
  • Hvordan kjører vi prosjektet hos oss?
  • Som en del av programmer?
  • Transaksjonsorintert vs relasjonsorientert forhold til leverandører?
  • Streng men rettferdig?
    hvilke toleranser har vi i ft tid, kost, omfangt, risiko, kvalitet,

Leave a Reply