Den viktige prosjekteier rollen!

En erfaring vi har gjort oss i i forhold til god prosjektledelse er at man fokuserer kun på prosjektleder rollen, og for lite på prosjekteier rollen. Senest for noen uker siden var vi inne i et prosjekt hvor det var gjennomført en evaluering av et prosjekt, og hvor konklusjonen var at man måtte bytte ut prosjektlederen. Vi stilte noen kontrollspørsmål og fikk egentlig ganske ullne svar på hvordan prosjektet var satt opp.

Metier har på sin prosjektblogg behandlet dette temaet, og viser til et et forskningsprosjekt med mål om å belyse forholdet mellom prosjekteieren og prosjektlederen – og da også betydningen av å styrke prosjekteierrollen. Av resultatene fremgår det at det finnes tre faktorer, som alle har stor betydning for om det blir prosjektsuksess eller ikke.n undersøkelse som Norsk senter for prosjektledelse gjennomførte i 2013.

Ifølge undersøkelsen, oppnår et prosjekt stor grad av prosjektsuksess når:

  • Virksomheten har innført en prosjektstandard som følges og som inneholder en klar beskrivelse av prosjekteierrollen.
  • Sosialiseringsaktiviteter skjer ved starten av prosjektet og fortsetter utover i prosjektet med prosjekteieren som en engasjert deltaker.
  • Virksomheten har en styringsstruktur som innebærer tett samarbeid mellom prosjekteieren og prosjektlederen.

Dette kan benyttes som en sjekkliste når man skal igangsette prosjekter

Har din virksomhet en prosjektstandard som følges, og som inneholder en klar beskrivelse av prosjekteier rollen?

Gjennomføres det sosialiseringsaktiviteter ved oppstarten av prosjektet, og blir disse videreført utover i prosessen?

Hvordan gjennomføres samarbeidet mellom prosjekteier og prosjektlederen?

I forhold til det siste punktet har vi fokusert på HR-utfordringene i et prosjekt. I en matriseorganisasjon vil nødvendigvis en leder måtte “dele” på sine ressurser, – vi anbefalter at det gjennomføres en form for medarbeidersamtale mellom prosjekteier (leder styringsgruppen) og prosjektleder. I denne bør det fokuseres på forventninger, ambisjoner og mål. God ledelse vil være at denne samtalen “eies” av prosjektlederen, – hvor man ikke fokuserer på de oppfølgingspunktene som gjelder prosjektet, – men hvordan man har det som medarbeider.

Leave a Reply