Måter å jobbe med prosjekter i en organisasjon

La oss være ærlig – mange av oss har ikke et skikkelig bevisst forhold til “prosjekt”. Da jeg som lærer på 90-tallet lanserte prosjekter, oppfattet studentene det som “kosetime”. Litt etter litt har jeg erfart at faktisk så er god prosjektledelse god implementering av ledelsens strategier. Og husk at læring = endring av atferd, – det å lære av erfaring er en viktig faktor i det rammeverket vi har bygget vår metode på, – Prince2.

For at prosjektstyring skal kunne føre til endring, – er det viktig å ha et bevisst forhold til hvordan man gjennomfører prosjekter i din organisasjon. I utgangspunktet finnes det tre hovedretninger:

  • Program
  • Portefølje
  • Prosjekt

Program

Et program kan være et sett av prosjekter som skal føre til det det samme målet, – f.eks vil digitale transformasjonsprosjekter gjerne kunne være et program. I de aller fleste organisasjoner må slike programmer ha toppleder og commitment i styret. Et eksempel på et stort program i Norge, var da Statoil (som det het da) utfordret leverandørindustrien i Norge (og for så vidt internasjonalt) å redusere sine kostnader med 25%. Det ble gjennomført en rekke prosjekter under dette programmet – det var en egen programleder som rapporterte direkte til konsernsjef. Andre programmer kan være offentlig sektors ønske om å ta i bruk digitale forretningsmodeller, – herunder vil det kunne være en rekke prosjekter, med sine resultatmål – og hvor effektmålene skal kunne tas ut i programmet.

Ofte etableres det et programkontor for å styre slike programmer i det daglige. GainGrowth anbefaler ikke å outsource et slik programkontor, – selv om vi vet at mange konsulenthus ønsker å selge inn det. Et slik programkontor fungerer på mange måter som andre linjeledere, men har en midleritidighet over seg.

Portefølje

En leder vil ha en rekke prosjekter, men som ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre. Det er ikke uvanlig at en linjeleder har et sett av prosjekter som del av sin stilling. Det kan fungere greit, men vi skal være klar over de endringsutfordringene som man ofte vil se (les bloggen om Parallell Transformasjon)

Prosjekt

Når det skal løses et konkret problem som har en grad av midlertidig over seg, kan det kjøres som et prosjekt. Vi vil i vår blogg peke på viktige suksessfaktorer for å kunne gjennomføre gode prosjekter, – i vår metodikk baserer vi oss på Prince2 Agile, – som sikrer at din organisasjon får en god og forståelig metodikk å kjøre etter.

Leave a Reply