Hva du ikke vet kan du ha vondt av…

GainGrowth har et prinsipp som er hellig, – vi skal informere om alt som skjer i prosjektet, også det som kanskje ikke er så positivt. En selvfølge?

Ja, vi synes det, men en prosjektleder må håndtere interessekonflikter hele tiden, og en kanskje litt under kommunisert slik konflikt er at linjen ikke alltid ønsker ærlighet om prosjektets status, – man vil sminke virkeligheten litt for å ikke komme i dårlig lys.

Noen vil kanskje si at dette er merkelig, men det skjer, – vi har selv opplevd det flere ganger. Spesielt i prosjekter som drives nær som oppstartprosjekter, – hvor den etablerte linjen og prosjektet har et ulikt DNA.

Prosjektleder har ansvar for å gi riktig informasjon på riktig nivå og til riktig tid. Dersom vi ser at det kan skje forsinkelser, er det viktig å informere om dette så tidlig som mulig, – da kan linjen gjennom styringsgruppen komme med korrektive tiltak mens man ennå har tid.

GainGrowth styrer etter slike prinsipper, – og det er viktig å ha det avklart før man engasjerer oss i prosjekter. Vi er klar over at en virkelighet kan fortelles på mange måter, – men det er vår oppgave å styre riktig informasjon, – så er det opp til styringsgruppen å fatte de beslutninger man mener er riktige.

Leave a Reply