Kjenner du til værmeldingen for din bransje?

 

Værmeldingen er en del av “ANALYSEN” i vårt konsept.

Hvilke endringer foregår i kundevaner i din bransje? Finnes det endringer i kundelojalitet? Er det mye ny kapital på vei inn i bransjen?

Gjennomføres det politiske endringer (eller diskusjoner) – som vil kunne ha påvirkning? Hva er på agendaen til de viktigste lobbyorganisasjonene? Finnes det tydelige endringer i kundevaner (f.eks hvordan de kjøper, hvordan de samarbeider, hvilke egenskaper som etterspørres)?

Vil disse endringene innebære noe for din virksomhet? Er det høy, moderat eller lav risiko?

Værmeldingen gjennomføres som 1 dags workshop med forberedelser og etterarbeid. Metoden er å få deltagerne til å jobbe tett sammen – vi guider dere gjennom i diskusjonen.

Leave a Reply