Ledelse er HR – rekrutteringer, utvikling, prosjektmed-arbeidersamtaler

Prosjekt leder = ledelse, – dvs at en prosjektleder må være forberedt på å kunne være leder for de ressursene som er satt opp i prosjektet. Ofte går det ut på å håndtere rene ledelses administrative ting som sykefravær, oppfølging av arbeidsoppgaver osv, – men også rett og slett være i stand til å spille ressursene gode.

Vi kan sjeldent mer enn de ressursene som skal levere, men den fagkunnskapen ressursene sitter på må pleies på en spesiell måte. På mange måter vil en fagperson først og fremst være opptatt av sitt fag og i hvilken grad det dekkes i prosjektet. Samtidig må faglig troverdighet balanseres med kostnader og tid. Det vil alltid være behov for kompromisser innenfor slike områder. Hvordan behandler man så en slik problemstilling i et prosjekt?

For det første er det nok viktig å ta det at man må etablere kompromisser på alvor, – og være ærlig på det overfor alle parter. Dersom man later som om det ikke medfører kompromiss, vil man jo før eller senere bite seg selv i halen.

Vi kjører enkle medarbeidersamtaler med ressursene i prosjektet, – et forum for å lufte tanker og ideer, og ikke minst få ut frustrasjoner. Til tross for all verdens teknologi og automatisering, prosjekter dreier seg stort sett om mennesker, – skape felles rammer og forståelse for oppgaven, – samt legge grunnlag for oppfølginger. Når vi følger opp medarbeidere på arbeidsoppgaver er det ikke et tegn på mistillit, men snarere tvert i mot. Det at akkurat denne medarbeideren har fått denne oppgaven er et uttrykk for tillit og tro på at oppgaven skal kunne løses. Spesielt i prosjekter er det imidlertid viktig at medarbeideren har innsikt i hvor viktig det er at lederen har en oversikt over oppgavens status, – det er gjerne lederen som sitter på oversikten over avhengigheter osv.

Ressursene er så viktige i prosjekter og det skjer av og til at man må guide ressurser ut av et prosjekt, ofte ikke pga mangel på kompetanse men mangel på tid og evne til å fokusere på den konkrete oppgaven.

Prosjektlederen, strør baller og fanger opp baller (slik jeg gjerne vil være…)

Vi har i egne innlegg fokusert på hvor viktig samarbeidet mellom Prosjektleder og leder styringsgruppen er, men det er nok minst like viktig at prosjektlederen er hands-on på prosjektet – føler ting på pulsen i hverdagen, og ikke minst er proaktiv. Jeg føler at jeg ofte er en slags midtbane spiller som fordeler ballene, og sørger for å fange opp de som faller mellom to stoler. Man vil kanskje overraskes over hvor ofte lederoppgaven er å koble ressurser sammen – “legg ut en melding på teams” – så løser faktisk veldig mye seg.

Dette fordrer dog at organisasjonen er forberedt på at man blir fulgt opp, uten at det skal bli en sovepute. Dette er en balansegang, – det er viktig at ressursene blir trenet i å ha denne typen atferd selv, uten at man blir “mast” på.

Et prosjekt er en liten mikroorganisme hvor en rekke mennesker har blitt satt sammen til et skjebnefellesskap, – og om ikke målene for prosjektet er utfordrende nok i seg selv, – har man en tendens til å legge inn en rekke nye målsetninger – vi skal jo lære litt av dette, vi skal jo bruke våre nye ressurser til noe osv..

Leave a Reply