Prosjektleder “til leie – bra for organisasjonen.

Ja, i utgangspunktet er jeg enig at de fleste ressurser i en organisasjon skal være ansatt, – rett og slett fordi det bygger god kultur over tid. Men allikevel velger altså noen av oss å jobbe som interim prosjektleder, – rett og slett fordi vi synes det er best..

Hvordan bygge en kultur i organisasjoner?

Det er liten tvil om at det å bygge en god kultur i en organisasjon kan være viktigere enn enhver strategi. Men når det gjelder prosjekter mener jeg det er litt annerledes, rett og slett fordi man av og til må bygge en autonom kultur rundt prosjektet, som av ulike årsaker skiller seg fra den kulturen som bygges i “corebusiness”. Av og til vil man oppleve at det DNA som sitter i den etablerte organisasjonen og det som må bygges i prosjektet er ulikt. Dette er krevende, og vi har ikke klart å finne god forskning som forklarer dette dilemmaet i prosjektgjennomføring. Men innenfor innovasjonsprosjekter er dette en veldig kjent problemstilling, – og når jeg gjennomfører prosjekter, – er jeg svært bevisst på at alle er klar over denne problemstillingen. I en matriseorganisasjon hvor mange av ressursene antagelig knyttes til flere ulike prosjekter, – blir dette åpenbart krevende, men jeg har akkurat nå sittet i et prosjekt hvor man blander åpenbare problemer i corebusiness med prosjektet, – og skal på en eller annen måte klare det ingen andre har klart, – nemlig å få “gamle hunder til å sitte”.

Det er ikke slik at alle prosjekter må kjøres som autonome organisasjoner, men der det er nødvendig , er det ekstremt viktig at corebusiness forstår og aksepterer dette til fulle. Når vi går inn i prosjekter og skal diskutere hvordan prosjektet skal organiseres, tar vi alltid opp denne problemstillingen.

Leave a Reply