The Transformation 20: The Top Global Companies Leading Strategic Transformations September 2019

Rapport fra Innosight – de 20 dyktigste selskapene til å gjennomføre strategisk transformasjon siste år.

Kriteriene har vært i hvilken grad de BÅDE klarer å reposisjonere dagens core business, samtidig som man er i stand til å skape ny business. Ønsker du mer informasjon eller en presentasjon av metodikken, ta kontakt med GainGrowth som har utviklet en metodikk som egner seg for norske selskaper.

Leave a Reply