Hvordan styres selskapet?

I en fase hvor selskapet BÅDE må sikre å vedlikeholde dagens kjernevirksomhet, samtidig som man har fokus på omstilling, er det viktig at det settes opp nøkkeltall som måler fremdrift på begge områdene.

Disse nøkkeltallene er ulike fra organisasjon til organisasjon, – gå derfor gjennom analyseappen som vi har utviklet for å bevisstgjøre hvordan din organisasjon skal nærme seg problemstillingen

Gå inn i GrowBusiness appen for å få en tilpasset vurdering for din organisasjon.

Leave a Reply