Kundereisen i en disruptiv tidsalder

Hvordan ta ut det forretningsmessige potensialet med kundedrevet digital transformasjon?

Når forholdene og omgivelsene rundt oss endres stadig raskere, er det ennå viktigere med noen knagger og verktøy som bidrar til at vi tar best mulige valg. Med fokus på kundejobber sørger vi for en best mulig forståelse av hvor verdier skapes, og vil fange opp endringer i kundebehovet raskt.

Digitalisering blir nevnt i annenhver setning, – men hvordan skal man egentlig forholde seg til det? Og hva er nytt i forhold til vi har drevet med i mange år, nemlig å lage gode dataløsninger for å enten selge mer eller bruke mindre?

Rogers ved Columbia Business School har identifisert fem viktige drivkrefter for digitalisering:

  1. Kunder
  2. Verdi
  3. Konkurrenter
  4. Innovasjon
  5. Data

Det er åpenbart at det at vi kan behandle så store datamengder åpner for helt nye forretningsmodeller. Problemet for eksisterende aktører er bare at disse mulighetene åpner seg også for helt nye aktører, det blir rimeligere og enklere å utvikle nye forretningsmodeller.

GainGrowth hjelper deg å utvikle ditt selskap ved hjelp av enkle og praktiske verktøy for analyse og implementering.  Vi må kjenne landskapet vi befinner oss i bedre, samtidig som vekstselskaper alltid må jage nye forretningsmuligheter.

Prosessen starter med en analyse av ambisjonsnivå og modenhetsnivå, – samt hvordan verdiskapingen skjer i virksomheten. For oss er det naturlig å ta utgangspunkt i den reisen kunden har – det sikrer fokus på de viktigste verdidriverne for selskapet.

Faktasjekk – kundens makt øker!

  • Forrester publiserte I 2012 en undersøkelse som viste at 73% av kjøpbeslutninger påvirkes av anbefalinger fra andre, mens bare 19% ble påvirket av selskapets egen kommunikasjon.
  • Videre viste en Gartnerrapport i 2015 at 86% av selskapene forventet å konkurrere på den erfaringen kundene hadde med dem, mot 36% bare fire år tidligere.

Samtidig vet vi at konkurransen og disrupsjonen i de aller fleste markeder øker – til dels dramatisk. Og det kommer nye og hissige aktører inn i bransjer man for bare få år siden oppfattet som stabile – dvs at det var de kjente og kjære konkurrentene som man sloss om markedsandeler med.

I en slik situasjon er det viktigere enn noen gang med enkle og praktiske modeller som gjør at det blir enklere å forstå hva som skjer, og legge grunnlag for hva som skal skje