Digital transformasjon

Hvordan ta ut det forretningsmessige potensialet med kundedrevet digital transformasjon?

Når forholdene og omgivelsene rundt oss endres stadig raskere, er det ennå viktigere med noen knagger og verktøy som bidrar til at vi tar best mulige valg. Med fokus på kundejobber sørger vi for en best mulig forståelse av hvor verdier skapes, og vil fange opp endringer i kundebehovet raskt.

Metoden
Hvor står vi, hva skal leveres og den faktiske leveringen

Vi tror på å dele opp elefanten prinsippet – dvs at en transformasjon gjennomføres ved at det etableres prosjekter med konkret resultatmål, konkrete leveranser, konkrete roller osv.

Vi bygger metodikken på Prince2, som kan virke “voldsomt” for mange, I vår metode jobber vi i henhold til standarden, men tilpasser til det konkrete prosjektet mest mulig.

Et prosjekt er et slags skjebnefellesskap for midlertidige ressurser, – derfor har vi også utviklet en del enkle metoder som tar hensyn til at man faktisk jobber med mennesker. Det er derfor viktig å fokusere på HR-elementet ved prosjekter, – det dreier seg ikke bare om en rekke skjemaer, excelark og sjekklister. Et prosjekt er en organisme som alle vet en eller annen gang skal oppløses, for så å gå videre til nye oppgaver.

Fasene analyse-initiering-levering-

Analyse

Bedrifter og organisasjoner er forskjellige, og har forskjellige ståsteder. I modellen ovenfor, – har vi definert fire trinn som vi følger. Dersom din organisasjon føler at man har behov for mer kunnskap om sine markeder, omgivelser og ikke minst skiftende forhold, – bistår vi en analysefase. I denne fasen kjører vi workshops med ledergruppen, produktutviklere osv, med utgangspunkt i metodikken som er etablert sammen med Professor Christensen og hans miljø i USA. Med vår bakgrunn som lærer med pedagogisk utdanning, har vi etablert noen konsepter som “alle” kan delta på – værmeldingen (hvordan ser egentlig utviklingen ut i vårt marked?), vårt selskaps Plan for vekst osv. Disse konseptene gjennomføres innefor en fastpris ramme.

Initiering

Når et prosjekt er planlagt igangsatt, er det viktig å jobbe godt med forberedelsene, før man brenner av for mye ressurser. I initieringsfasen blir det blant annet laget et business case for prosjektet hvor man fokuserer på mer enn regneark. Tallene er viktige – men ofte er det ennå viktigere å fokusere på motivasjonen bak prosjektet. Vi har for eksempel prosjekter hvor et styre skal ta stilling til et prosjekt som fortsatt gjør det mulig å konkurrere i det markedet man er etablert. Med andre ord en svært strategisk problemstilling, men allikvel et business case styret bør kunne ta stilling til. Dersom man velger å ikke gå for prosjektet, – må man jo da gå for andre strategiske alternativer, – det ville vært veldig uheldig om man hadde igangsatt prosjektet før man hadde gjennomført en skikkelig initieringsfase.

Leveranser fra denne fasen vil gjerne være det som kalles PID, prosjektetets initieringsdokumentasjon. Dette inkluderer blant annet en beskrivelse av de produktene som prosjektet skal levere, business case med plan for gevinstrealisering.

Levering

Når en styringsgruppe har fått på bordet det vi kaller PID, kan man beslutte å kjøre prosjektet eller ikke. GainGrowth kan være prosjektleder i prosjektet, og sikre at de produktene som skal leveres blir levert innenfor de rammene som er satt opp. Hvis det er avvik får styringsgruppen disse til behandling, – og kan foreta vedtak på hva som skal skje med prosjektet videre.

Etter prosjektets avslutning, vil det være organisasjonen (alternativ programmet) som har ansvar for å ta ut effektene.