Hvorfor GainGrowth?

Strategi med operativt og kunderettet perspektiv – god på implementering! 

 

 

 

VÅRT BIDRAG TIL LØSNING

Vi har sett behov for å stå sterkt analytisk men samtidig være fokusert på implementering. Daglig leder Lars Ole Mathisen har flere år som lærer bak seg, – i tillegg til å ha implementert it-systemer, endringsprosesser, ledet oppstartsbedrifter, – som sammen har gitt en god plattform for å gi din organisasjon en ressurs til å få “fart på sakene”

Samarbeidet med de beste
Lars Ole Mathisen sammen med Professor Clayton Christensen, Harvard Business School,

Noen husker kanskje hvordan man måtte løse ligninger med flere ukjente? For mange organisasjoner kan endringer arte seg på samme måte, – man sitter med 5-7 ukjente, og det er da ikke mulig å løse alt på en gang, – man må “fryse” situasjonen og løse med hensyn på en og en ligning.. Og for å gjennomføre endringer i

GainGrowth og Lars Ole Mathisen, leier ut prosjektledelse til din organisasjon, og gjennomfører prosjektet i henhold til Prince2 Agile standarden. Det sikrer deg og din organisasjon en strukturert tilnærming (uten at hele organisasjonen må på omfattende kurs). Vi sikrer at det blir opprettet en styringsgruppe etter hensikten, – og som vi rapporterer til. Vi har god erfaring med slike midlertidige engasjemenger og ser at det gir vitalitet og fokus inn i organisasjonen, – samtidig som man får fokus på de konkrete resultatmål som prosjektet har satt opp.

Forskjellige prosjekter vi har efaring med

  • Strategiimplememtering
  • Oppstartsbedrifter
  • Innføring av it-systemer
  • Prosjekt for direktoratet for E-helse og Helse og Omsorgsdepertementet
  • Gjennomføring av store kongresser (Oslo Business Summit – 2003- 20010)

Vi har fokus på at prosjekter sjeldent er “bokser og piler”, men det dreier seg faktisk om mennesker, – gjerne satt sammen i et slags midlertidig skjebnefellesskap. I prosjekter har man sjeldent tid til å utvikle mennesker, – man må ha fokus på de personene man har, – allikevel er det viktig å jobbe med forventningsavklaringer, – forstå hva f.eks en it-konsulent sier når hun sier “det er snart ferdig”. Hva er “snart ferdig”? Har samme oppfatning av hva som skal leveres? Har vi avklart med bruker representanten? Sier vi “eple” mens representanten sier “pære”? Hvilke konsekvenser får dette for prosjektet videre? Får det betydning for penger? For fremdrift? Må vi se på kravene på nytt? Er det ting vi kan klare oss uten i denne leveransen?

Det å tolke disse tingene, – er god prosjekt – ledelse. 

Vi har vært ledere selv, og vet at det finnes hundre ting på bordet, – det å være klar og tydelig i tilbakemeldingene – presentere ting på en måte som er forståelig og gjenkjennelig er viktig.

Som tidligere lærer har vi fokus på det pedagogiske i prosjekter, – men vår jobb er å levere de produktene (leveransene) som prosjektet skal levere.

Prosjekter har noe midlertidig ved seg, – vi går inn og utfører prosjektlederjobben, – og går så ut igjen. Som pedagog har vi allivel høy fokus også på læring i prosessen. Denne erfaringen er det viktig at din organisasjon er dyktig på å ta vare på.