Hvordan fungerer det i praksis

Daglig prosjektoppfølging


Forretningsmodell

Det avtales enten en ramme for en fast tid – eller betaling pr time. Vi har konkurransedyktige priser. Prosjekter kan avtales løpende med en gjensidig oppsigelsestid, eller en fast tidsperiode