The Innovators Dilemma

When new technology cause great firms to fail

Hva er det egentlig som skjer når gode og godt ledede selskaper blir drevet ut av hissige mindre aktører, som klarer å skape lønnsomhet i fotfestemarkeder, – før de tar større del av markedet? I denne videoen forklarer vi dilemmaet på en måte som gjør det enklere å forstå.

Video